La Garrotxa, poble a poble. Aproximació a la xarxa de pobles que conformen la nostra comarca

Maria Boada, Laura Nogareda, Maria Nogareda, Clàudia Palacios, Iris Rodríguez i Núria Solà, alumnes de 4t d’ESO de l’escola Cor de Maria - Olot
Es tracta d´un treball de recerca de quart d´ESO. En primer lloc s´ha consensuat el guió entre tots els alumnes del grup-classe, ja que es tracta d´un treball conjunt. Cada alumne/a ha treballat un poble concret de la nostra comarca. S´ha considerat un element molt important en el treball el contacte directe que l´alumne/a ha tingut amb el responsable de cada ajuntament, per tal de tenir informació real dels problemes i reptes de cada poble. El treball s´ha completat amb una ruta realitzada per tots els alumnes, on s´ha pogut conèixer "in situ" les diverses característiques de cada poble. També els alumnes han elaborat una web interactiva de cada poble. La tutoria del treball ha escollit el treball dels alumnes corresponents als pobles de: Montagut i Oix, Besalú i Sant Ferriol, Les Preses, Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i Santa Pau i Mieres. Els objectius dels treball són els següents: OBJECTIUS GENERALS • Cercar la informació a partir de diversos mitjans i ser capaços de seleccionar la més adient. • Realitzar un treball de recerca acurat i coherent respectant les convencions pròpies d’un treball escolar. • Dur a terme un treball estadístic propi i treure’n conclusions. • Arribar a conclusions generals a partir de la pròpia recerca i argumentar-les. OBJECTIUS ESPECÍFICS • Saber situar la xarxa de pobles que componen la comarca de la Garrotxa. • Conèixer la realitat actual i la diversitat dels diversos pobles de la Garrotxa. • Conèixer de primera mà les dificultats i reptes del poble estudiat a través d’una entrevista amb l’alcalde del municipi. • Observar i saber explicar la realitat dels pobles a través d’una ruta en el territori. • Detectar la presència dels pobles a la xarxa i en els mitjans de comunicació. • Afavorir el coneixement i el sentit de pertinença en el territori més proper. • Conèixer l’evolució històrica i els elements patrimonials dels pobles estudiats. • Saber comunicar el coneixement assolit a través d´una web interactiva.