La Farga Catalana al Ripollès

Núria Hom, alumna de 2n de batxillerat del col·legi Escorial - Vic
El treball de recerca de l’alumna Núria Hom i Serra és un estudi en profunditat del món de la farga catalana al Ripollès. L’autora ha realitzat una recerca exhaustiva sobre el funcionament de la farga catalana, a través de la consulta bibliogràfica i de l’assistència a demostracions de farga, forja i carboneig. Però sobretot ha dut a terme un extens treball de camp en què ha catalogat tots els vestigis d’aquesta activitat metal•lúrgica al Ripollès, que ha ampliat a la primera matèria –amb una visita a la majoria de mines de la comarca- i al combustible. El treball es complementa amb una maqueta en funcionament, que permet comprovar com la força de l’aigua s’emprava per moure els martinets, i també per insuflar aire als forns. Mereix un esment especial la cura que l’autora ha posat en la comprensió i recuperació de la terminologia pròpia d’aquest ofici, que sovint ha obtingut a través de les entrevistes. Els resultats del treball i els annexos que l’acompanyen, permeten veure la importància que el treball del ferro tingué per al Ripollès, i constatar amb certa preocupació el desconeixement i el poc respecte per aquests béns patrimonials, molts d’ells ara a punt de desaparèixer.