La família; reconeixement i coneixement. El treball vivencial i proper com a motor d'aprenentatge de la llengua catalana com a una segona llengua

Anna Rodoreda i Sala; Cristina Saborit i Sala - Vic
El projecte que presentem a continuació és el resultat dels aprenentatges que van desenvolupar els infants de P4 entorn la temàtica de la Família. Aquest està plantejat des de la metodologia del treball per projectes contemplant el treball globalitzat i contextualitzat a la realitat de l'aula i l'entorn, sota una visió plurilingüe on el català és tractat com una L2 i la interelació entre les diferents llengües és una font d'aprenentatge per aquesta. Així doncs, a través d'aquesta unitat didàctica els alumnes descobreixen i coneixen les diferents realitats culturals i lingüístiques dels diferents companys/es partint de la seva unitat familiar, la família.