La competència de recerca dels batxillers. Valoració d'un procés consolitat: 15 anys de Treballs de Recerca a Catalunya

Àmbit: Altres
A un treball rigorós i ben documentat en una doble vessant. D’una banda, s’hi fa un estudi de camp sobre el procediment i els resultats de diversos treballs de recerca de caire científic, i, de l’altra, s’hi estableixen unes conclusions per tal que aquests treballs esdevinguin una veritable porta d'entrada a la investigació pròpia del camp universitari. Escau destacar-hi la reflexió sobre el procés que segueix una gran part de l'alumnat a l'hora de portar a terme la recerca, on es constata una certa manca de raonament i aprofundiment científic. També, en aquest sentit, es valora positivament les propostes que s’hi formulen i que poden ajudar els tutors dels treballs de recerca a plantejar-los de manera més científica i reflexiva.