Josep Anselm Clavé, un llegat tergiversat per la història

Núria Poch i Franco - Vilanova i la Geltrú
Àmbit: Altres
Aquest treball de recerca va néixer amb la intenció de fer un aprofundiment en la vida de Josep Anselm Clavé, i la seva obra "L'Aplec del Remei", que l'any 2017 fou representada al Teatre Nacional de Catalunya. El que no sabia llavors és que la biografia i vida de Clavé em portaria fins a qüestions que al principi del treball ni em podia arribar a plantejar. Tot començà amb la hipòtesis que Josep Anselm Clavé havia quedat oblidat dins del panorama actual de literatura, malgrat la complexitat de la seva obra. També estudiaria quins mecanismes serien els idonis per poder recuperar la seva figura. Vaig poder comptar amb l'ajuda incondicional del projecte que realitzava el Teatre Nacional i la gran feina de persones que l'estudiaren. Però després de llegir molt i fer vàries entrevistes van aparèixer noves qüestions sobre la veritable figura i ideologia de Clavé que provocaren girs en el plantejament del treball. Girs però que resultaren del tot emocionants per les conclusions que m'estaven portant. Aquests tractaven en gran part sobre la gran però amagada tergiversació que es feu de la seva obra, i, sobretot, de la fèrria ideologia política d'esquerres que conformava la base de tota la seva tasca, que agrupava tant l'àmbit literari, social, cultural, i polític amb la creació dels Cors Clavé. És per això que aquest treball no només és dedicat a Josep Anselm Clavé, si no que a partir de la seva història també es planteja un àmbit que recentment s'està posant molt en qüestió, i és l'autèntica veritat del catalanisme i el nacionalisme espanyol.