Interpretant el Bestiari de Joan Oliver

Alumnes de 1r d'ESO - Tona
Bestiari 2014
La poesia de Pere Quart (1899-1986) ha estat aquest curs el punt de partida dels alumnes que van cursar "Volum", una matèria optativa de primer d’ESO de l’àrea d’Educació Visual i Plàstica. Com el mateix nom indica, aquesta matèria pretén treballar la plàstica des de les tres dimensions, fer possible que els alumnes experimentin amb diferents materials i desenvolupar la seva creativitat en l’espai real. Durant un trimestre, els alumnes partint d'una idea pròpia, han de ser capaços de donar-li forma i portar-la a les tres dimensions, creant-ne el volum. Cada alumne va dibuixar el seu personatge, segons el que havien llegit i segons la seva imaginació i voluntat. Finalment, es va dur a terme una interpretació dels poemes de Joan Oliver (Pere Quart).