Infoxicació a la Xarxa. Com cerca i gestiona la informació en aquest ecosistema l’alumnat d’ESO? I els docents com actuem? Marta Mallarach, de l'institut Bosc de la Coma, d'Olot

Laa investigació fixa un doble objectiu: • analitzar les competències digitals / informacionals dels alumnes en referència a la cerca i gestió de la informació acadèmica per part de l’alumnat que cursa estudis a ESO i • analitzar com incideixen els docents en el guiatge de la recerca d’informació i construcció del coneixement emprant Internet, posant especial atenció en la Infoxicació, excés d’informació que rebem de la Xarxa. A partir d'aquest Estudi de cas realitzat el 2012 a l'Institut d’Ensenyament Secundari Bosc de la Coma d’Olot (La Garrotxa), l'autora revisa les conclusions finals a què fa referència i, en replantejar-se la lògica dels processos de gestió del coneixement, presenta dues exemplificacions de pràctica a l'aula en l'àmbit científic (Biologia i Geologia), tot i que són extrapol·lables a d'altres matèries. Vol donar resposta a com els docents podríem acompanyar els alumnes en aquest procés d'aprenentatge per competències, a ajudar-los a destriar el gra de la palla, a apropar-los a l'actualitat i a crèixer en esperit crític. Es tracta doncs de l’exposició de dues càpsules didàctiques basades en la Infografia i en el Twitter amb un contingut molt concís, en un context especialitzat (Biologia de l’ESO i Ciències per al món contemporani de batxillerat) que volen respondre en certa manera a la necessitat de cerca d’un canvi metodològic per part de l'alumnat i del docent (l’anomenada revolució de la cultura docent), que ja explicitava en les conclusions de la investigació (gener, 2012).