I TU, MANTE, DE QUI ETS? ELS RENOMS DE LLOMBAI

GERARD JUANES I PERIS - NÚRIA SANZ I PONS - LLOMBAI
L’alumnat de 4t ha realitzat aquest projecte de treball cooperatiu, una proposta didàctica amb la intenció d’aprofundir en el coneixement del nostre entorn més immediat, el poble de Llombai. A partir del recull que cada alumne ha aportat amb la col·laboració de les famílies, hem aconseguit recopilar més de 375 renoms llombaïns que hem ordenat alfabèticament i els hem classificat des del punt de vista semàntic, morfològic i lèxic. També ens hem fixat en l’àmbit d’ús dels renoms (familiar, restringit a una part de la població i general) així com en l’antiguitat d’alguns, destacant-ne un documentat des de 1602 i que ha perdurat fins als nostres dies. Hem fet una relació del vocabulari que hem aprés. Hi apareixen també alguns micro relats sobre els renoms llombaïns i s’han relatat anècdotes i històries sobre els malnoms. Hem finalitzat el treball amb un mapa conceptual com a conclusió del projecte.
No hi ha informació adjunta.