HORTALITZA'T NORFEU!

Anna M. González, Àngel Llagostera, Encarna Caparrós, (...) - ROSES
Les motivacions que ens porten a dissenyar i donar forma al Projecte “Hortalitza’t Norfeu!” són, bàsicament, les de donar resposta a la situació actual de molts alumnes que cursen l’escolarització obligatòria amb nosaltres, i que anhelen tenir èxit amb els seus estudis, malgrat que estan en risc de patir l’anomenat fracàs escolar. Ens mou, com a docents, la convicció que aquests alumnes encara poden reeixir si reben l'ajuda i l'acompanyament necessari. Sabem que la manca de formació condemna gairebé a l'exclusió social a causa de les dificultats d'incorporació al sistema laboral, i aquest fet ens obliga a reinventar solucions com a professionals, tant de tipus organitzatiu com de tipus metodològic. En aquesta línia, “Hortalitza’t Norfeu” va englobant altres sub-projectes que, com a ramificacions d’un eix principal, van desenvolupant i enriquint la idea inicial, alhora que generen nous plantejaments, nous reptes i noves respostes. Sintetitzar el Projecte “Hortalitza’t Norfeu!” no és una tasca fàcil, ja que el projecte va molt més enllà d’allò que es pot veure a simple vista: un hort escolar al pati. Intentarem, doncs, explicar que el nostre hort apareix al nostre imaginari a partir dels consells dels Jubilats del poble, amb els quals intercanviem aprenentatges i serveis des de fa alguns cursos i que ara, la realitat de l’hort és el vincle que ens uneix i ens fa avançar en molts altres aspectes de l'educació integral i l'estima per la terra.