Hort amb Cor

Alumnes de l'aula d'Educació Especial i d'Acollida, Alumnes de Cicle Mitjà, Suport de la Comunitat Educativa de l'Escola Eiximenis de Girona - GIRONA
HortambCor és un projecte que té com a objectiu conèixer el nostre patrimoni en el camp de l´agricultura, fomentar bones pràctiques per viure en un món sostenible, millorar els nostres hàbits alimentaris mediterranis i, en definitiva, gaudir del nostre entorn natural amb saviesa i respecte. HortambCor és un conjunt de varis projectes relacionats amb l’agricultura i el món de l’emprenedoria. El nostre treball diari es base en reptes que ens obren les portes a: interrelacionar totes les àrees, situar cada alumne en aquella habilitat que més domina i el defineix (som uns defensors de “les Intel·ligències múltiples), actualitzar-nos constantment, observar els projectes des d’un punt de vista omnipresent, aprofundir en la nostra llengua, treballar en equip, fomentar valors de respecte cap a la natura i a ser creatius... A cada bloc ens ajuden un o varis professionals de la societat gironina i molts voluntaris, els quals ens faciliten les tasques que calen realitzar perquè el projecte avanci i funcioni. Concloem els projectes exposant el nostre treball a diferents organitzacions i, d’aquí, n’extraiem els punts forts i punts febles que ens permeten millorar. HortambCor és un projecte integrador ja que permet i promou la participació activa de tots els alumnes d´educació especial i d’acollida del centre; sense ells, els nostres projectes no tindrien de sentit.