FITUE ( Fira de Turisme d'Europa )

Alumnes de 6è de primària de l'escola Sinera - Arenys de Mar
LA FITUE ( Fira de Turisme d'Europa ) Introducció: La FITUE és la Fira de Turisme d'Europa que han organitzat els alumnes de 6è de l'Escola Sinera per tal de treballar els diferents aspectes geogràfics, polítics, socials, culturals, artístics... de diferents països d'Europa. La Fira està oberta a tot l'alumnat de l'Escola i a les famílies. Els alumnes de 6è es converteixen en autèntics guies turístics d'una fira ben pintoresca! Explicació: Dins del Projecte “Pinzellades d’Europa”, de l’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i conjuntament amb les àrees de Llengua Catalana i Educació Visual i Plàstica, els alumnes de 6è han realitzat com a activitat final del Projecte una Fira de Turisme d’Europa ( la FITUE ). El muntatge d’aquesta Fira ha consistit primerament en fer grups de 3 i escollir un país d’Europa. A continuació, han hagut de realitzar una guia turística del país ( un petit llibre per a turistes o viatgers que proporciona detalls en relació a la situació geogràfica, dades de població, llocs d’interès i de visita del país… ), una maqueta, com a mínim, d’algun monument o lloc d’interès del país i la preparació i caracterització d’un espai ( stand ) per a poder exposar els materials elaborats. Després de dedicar-hi les sessions necessàries per a dur a terme la recerca d’informació, els documents necessaris i les produccions artístiques, s’ha marcat la data assenyalada per inaugurar la FITUE. Tots els grups han adequat l’espai que tenien disponible, han elaborat unes entrades per a convidar a visitar a la comunitat educativa a la Fira ( alumnes, mestres i famílies ) i durant tot el dia, els grups caracteritzats tal i com es veuen a les imatges, han estat els encarregats d’explicar les “meravelles “ del país que han treballat. Durant tot el matí , la fira ha estat oberta exclusivament pels alumnes i mestres i a la tarda, l’han vingut a visitar les famílies. Cal dir, que abans d’entrar a la Fira, se’ls hi ha donat a tots els visitants, una butlleta de valoració i comentaris que han hagut de dipositar en una bústia un cop finalitzada la visita a la Fira. Valoració: Aquesta activitat s’ha plantejat des d’una vessant competencial, relacionant diferents àrees d’aprenentatge i tenint com a motivació principal que l’alumne esdevingui el protagonista del seu propi aprenentatge. A més, ha estat una activitat en què s’hi ha involucrat tota la comunitat educativa i en la qual els alumnes de 6è han hagut de convertir-se en autèntics guies d’Europa.