Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida

La realitat educativa està en procés d’anar redefinint les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les disciplines conceptuals, han comportat que cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. Aquest constant moviment ha comportat que cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. Amb la finalitat d’oferir una formació de mestres que doni resposta a aquesta realitat educativa en constant ®evolució, i compromesos amb una pedagogia de la transformació, en el grau d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida s’implementa des del curs 2015-2016 el projecte Gestions Creatives, una modalitat de formació inicial de mestres que aspira a trencar esquemes a nivell de docència universitària. Autogestió del propi aprenentatge, desenvolupament de la creativitat i relació universitat-comunitat són els tres eixos que vertebren aquest projecte. Pretenem que els i les alumnes del grau experimentin formes d’aprendre diferents a aquelles que probablement han viscut durant la seva trajectòria educativa, amb la finalitat que es replantegin els seus propis models educatius i desenvolupin estratègies per a poder projectar situacions d’ensenyament-aprenentatge que donin resposta a l’educació del segle XXI. Gestions Creatives es vertebra al voltant d’un ecosistema curricular que configura una arquitectura de docència formada per itineraris, badges i espais de coworking entesos com a laboratoris d’investigació permanent. Aquest ecosistema curricular s’ha dissenyat conjuntament amb tot el professorat del grau i a través d’un procés d’investigació acció col•laborativa.