EXPOPOÈTICA

Joan Marc Ramos Sabaté (tutor) - Premià de Mar
Expopoètica és un projecte endegat per dos grups de 4t d’ESO en el marc de la seva formació literària i digital. El producte final és un conjunt d’infografies sobre poetes catalans del segle XX elaborades des del punt de vista de la recepció poètica de l’alumnat. En aquest sentit, les infografies contenen una part d’informació biogràfica dels autors però, sobretot, estan enriquides per creacions audiovisuals que els propis alumnes han generat a partir d’una selecció de poemes. L’exposició té, a la vegada, una entitat física, a través de les impressions de les infografies [els codis QR permeten accedir als vídeos], i una entitat virtual, atès que l’ús de l’aplicació genial.ly ens permet visitar-la des de qualsevol ordinador. La metodologia bàsica que s’ha utilitzat és plantejar reptes recurrents a l’alumnat per tal que els vagin superant en petit grup: descobrir un poeta, triar-ne una selecció de textos, estudiar-los, fer-ne vídeos creatius a partir d’una consigna, descobrir què són les infografies, realitzar la infografia sobre el poeta assignat i compartir-la amb la comunitat educativa. En definitiva, el projecte cerca crear una experiència poètica autèntica en els alumnes i, tot i centrar-se en la recepció, defensa el respecte als sabers literaris necessaris per actuar com a ciutadans formats. D’altra banda, les noves tecnologies faciliten el procés, de manera que permeten integrar diversos llenguatges en un suport multimodal com és la infografia digital. Finalment, el fet que l’exposició final depengui de tots els grups de treball (més enllà del grup classe) suposa un repte que fomenta la cohesió i el treball en equip.