Estudi sobre el patrimoni industrial, científic i tecnològic d'Esparreguera i la seva difusió i coneixement entre la ciutadania de la vila

Marc Félez Navarro, Gemma Serrano Codina - Esparreguera
El nostre és un treball documental sobre el patrimoni industrial, científic i tecnològic de la nostra vila, Esparreguera. Vam començar aquesta investigació el curs 2014-15 amb un altre company i l'hem continuada al llarg del 2015-16 fins avui. Els nostres objectius han estat: - la identificació, l’estudi i la divulgació de la contribució científico-tecnològica de la nostra vila a partir dels documents trobats a l’arxiu municipal i de les fonts orals consultades, - l'estudi del grau de coneixement que els habitants d’Esparreguera tenen d'aquest patrimoni - fer difusió dels resultats de la nostra recerca. Per aconseguir aquests objectius hem treballat a l’arxiu municipal per trobar el màxim d’informació, i ens hem entrevistat, sempre que hem pogut, amb persones relacionades amb els esdeveniments. Després d'elaborar unes fitxes de cada lloc o invent, hem dut a terme una enquesta per avaluar el grau de coneixement que la població té d’aquest patrimoni. A més, hem creat, amb les noves tecnologies, un itinerari per a mòbil i ordenador per donar a conèixer aquest patrimoni entre els nostres vilatans i codis QR.