Estudi de l'arbrat lineal d'Esparreguera

Alumnes de 4t d’ESO de l’institut El Castell - Esparreguera
Aquesta recerca forma part del Projecte Recerca de 4t d’ESO i vol aprofundir en l’estat de l’arbrat lineal d’Esparreguera i en el grau d’afecció que senten els joves cap a ell. Es volia investigar les condicions del nostre arbrat i en el seu cas realitzar propostes de millora del mateix, incidint en els mètodes d’investigació i centrat en la realitat més immediata de l’alumnat: els arbres dels seus carrers. El bon coneixement i ús d’aquests mètodes ha permès a l’alumnat aprofundir en aquesta realitat urbana i mediambiental del nostre país, així com a apreciar aquest bé comú. Hipòtesis plantejades: “ Les condicions de l’arbrat dels nostres carrers són millorables” “ Els joves de la població tenen interès sobre l’arbrat, tot i que no el coneixen” Els objectius relacionats amb el treball han estat:  - Realitzar mesures i aplicar càlculs matemàtics  - Identificar i conèixer les característiques de les espècies d’arbres trobades.  - Copsar el grau d’interès dels joves respecte als arbres del seu poble.  - Fer un registre de les dades recollides, realitzar gràfiques i analitzar els resultats  - Aplicar tècniques de retoc fotogràfic.