ESPAI DE CIÈNCIA, UNA NOVA MANERA D’INTERPRETAR I ENTENDRE EL MÓN QUE ENS ENVOLTA

Partim d'un mètode actiu i de descobriment donant importància a la pròpia exploració de les diferents propostes de l'ESPAI DE CIÈNCIES. S'hi pot treballar en dues dimensions, la individual que permet el desenvolupament integral de l'alumne on interactua amb els diferents objectes i materials i / o la social on els alumnes en petits grups aprenen aspectes valuosos de la vida en comunitat. Creiem que la nostra societat tecnològica requereix espais per a la recerca de respostes, per crear solucions als problemes que se'ns presenten, per comprendre la nostra realitat saturada d'informació, i amb una gran necessitat per poder comunicar hipòtesis, idees, necessitats, curiositats o escoltar-se a un mateix mentre explora. S’ha establert un treball progressiu i una temporització per a la creació d’aquest espai que es pot veure concretat en el projecte ( arxiu : REDACTAT PROJECTE ESPAI DE CIÈNCIES 17_18.DOC) Com a grup també valorem molt interessant poder-nos formar per millorar dia a dia la nostra pràctica docent. Tot i que l'espai està pensat per a alumnes de Parvulari, entenem que les propostes poden ser vàlides per a alumnes dels primers cursos de Primària, i possiblement el proper curs algunes sessions seran compartides amb ells. Esperem que aquest Espai de Ciències tingui un efecte contagiós i pugui revertir en la reflexió per a la creació de noves zones on l’alumnat pugui descobrir noves formes d'aprendre. L'Espai de Ciències es considera un espai en constant evolució. Per aquest motiu estem oberts a compartir la nostra experiència, però al mateix temps estem disposats a rebre aportacions, consells, reflexions d'altres professionals que ens ajudin a millorar la nostra pràctica. Un dels criteris a l'hora de crear l'espai és que sigui un espai de qualitat. Amb la qual cosa l'espai es modificarà i s'adaptarà a les necessitats que aniran sorgint de la mateixa manera que ho ha estat fent fins ara, amb la versatilitat que ens caracteritza, però sempre des de la reflexió.