ESCOLA SANT SALVADOR D'HORTA

INNOVANT LES FESTES TRADICIONALS A través d’aquest projecte l’alumnat i les seves famílies coneixen de primera mà el significat de les diferents festes tradicionals per tal de generar novament interès i il·lusió. Donat que fa un parell de cursos s’ha canviat el currículum i amb aquest, s’ha iniciat un canvi de paradigma amb metodologies actives, es va pensar la fórmula per innovar el treball a partir d’aquestes festes tradicionals catalanes. Es pretén que els alumnes aprenguin de forma activa, amb uns mestres que no siguin sols transmissors d’aprenentatge, sinó guies del procés per mitjà de la motivació i basant-se en l’observació directa, experimental, vivencial, partint dels coneixements previs i en què les eines TAC han esdevingut una eina més en el procés d’ensenyament-aprenentatge dia rere dia a les aules de la nostra escola. Per tant, a partir de noves metodologies es treballen les diferents festes tradicionals del nostre municipi i del territori. Així, des del Consell de Direcció es va establir quines festes es celebrarien, de quina manera es farien i com es treballarien: Castanyada Festa de la Ratafia i la Trementinaire Nadal El Pare Pelegrí (Sant Sebastià) El DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau) Carnestoltes Festa Major de l’escola: Sant Salvador (18 de març) Sant Jordi