Escola Sant Llàtzer

L’escola Sant Llàtzer és un centre d’Educació Infantil i Primària de titularitat pública. Som un centre d’una línia, que s’inicià el juliol de 2012 amb un grup de P3. Actualment comptem amb el segon cicle d’Educació Infantil complet i el primer, segon i tercer curs d’Educació Primària. L’escola vol garantir una coherència metodològica i una línia pedagògica consensuada en totes les àrees de coneixement que integren els currículums d’educació infantil i d’educació primària. Aquestes àrees sempre són tractades des d’un enfocament integral. Amb aquesta finalitat es planteja l’educació com una tasca col•lectiva i d’equip i es concedeix la màxima importància en totes les àrees al tractament de les competències bàsiques definides per la normativa educativa vigent. Ens definim com una escola on els rols de mestres i alumnes prenen una nova mirada i on família i entorn formen part del seu dia a dia. Obrim l’escola a la comunitat i compartim el fet educatiu amb les famílies. El nostre projecte, a més, es basa en una escola que confia en els infants i els seus processos vitals, que escolta les necessitats de tots els que dia rere dia hi conviuen i que dissenya ambients amables i càlids que ens permeten sentir-nos com a casa.