ESCOLA RELLINARS

L’Escola de Rellinars va néixer el curs 2007-2008 com la única escola rural del Vallès Occidental, fet que comporta no poder fer cap agrupament rural amb una altra escola d’un característiques similars. L’escola de Rellinars actualment compta amb 82 alumnes i dins el seu edifici té la sort de comptar des de l’any passat amb la llar d’infants municipal. Rellinars és un poble de més de 700 habitants, amb una població sòcio-culturalment poc afavorida, on només el 7% dels pares i mares de l’escola tenen estudis superiors, i més d’un 50% que tant sols han fet estudis obligatoris, en molts dels casos sense haver-los superat. Durant els dos primers cursos escolar vam dedicar molts esforços del claustre per elaborar un Projecte Educatiu pensat i reflexionat per donar resposta a la societat en la que vivíem i fer dels alumnes unes persones crítiques i competencials, un projecte que en cap cas es dona per tancat i que mirem que sigui viu dins l’escola i el rere fons dels claustres pedagògics que fem setmanalment. Així doncs, el nostre PEC es basa en 4 aspectes que per a nosaltres són fonamentals: l’escola com a espai de benestar, l’escola com a espai de comunicació, com a espai d’aprenentatge i una escola oberta al món i a l’entorn. Es a partir d’aquests quatre eixos que vam anar elaborant el nostre projecte d’escola, on totes i cada una de les frases que l’integren han estat consensuades, parlades, debatudes en el si d’un claustre amb unes intencions molt clares. En aquest projecte que us presentem, volem exemplificar com aquest projecte de centre ha anat evolucionant durant 11 anys i com segueix essent viu en el dia a dia a les aules. Cal reconèixer que durant aquests anys, hem anat canviant de mestres, de famílies, hem anat creixent gràcies al debat, a la formació, a la participació activa en projectes, en Xarxes de mestres, amb la Universitat, grups de treball... però sabem que cal continuar treballant per a millorar-lo, per adaptar-lo, ... La nostra aposta pedagògica la basem en els projectes, on s’aposta per un treball globalitzador i on l’alumne és el protagonista esdevenint el centre de l’aprenentatge. L’entorn d’aprenentatge que fomentem a l’escola, estimula el compromís actiu dels alumnes i els ajuda a comprendre la seva pròpia activitat, fent-lo participatiu en la presa de decisions, planificació, i fins i tot, i molt important en la seva avaluació. I respecta les diferències individuals entre l’alumnat, fins i tot els seus coneixements previs per fer-los avançar cap a uns objectius d’aprenentatge que el permetin aprendre. Aquesta manera d’entendre l’aprenentatge fa que la vida de l’aula i del centre, esdevingui un projecte i que per tant, sigui integradora amb tots els seus membres: alumnes de l’aula, alumnes de les altres aules, mestres, famílies, veïns i l’entorn. Així doncs, des del primer dia d’escola s’ha apostat per a un model on el català sigui la llengua vehicular, en tots el moments i situacions que impliquen la comunitat educativa, sent respectuosos amb la identitat de cada individu, sigui quina sigui la seva procedència i la seva llengua materna. "Una escola intel·ligent o en vies de ser-ho, no pot centrar-se només en l’aprenentatge reflexiu dels alumnes sinó que ha de ser un àmbit informat i dinàmic que també proporcioni un aprenentatge reflexiu a les mestres." D. Perkins, La escuela inteligente Amb tot, aquest PEC tindrà aquest estiu deu anys de vida. En tot aquest temps, aquest projecte ha anat impregnant les parets de l'escola i impregnant els projectes i la vida de les aules, acollint curs rera curs els mestres que van arribant a l'escola i donant seguretat als mestres que hi resten. Malgrat tot, el món ha canviat molt en aquests darrers anys, i com escola, veiem la necessitat de repensar i reflexionar sobre el present i el futur de l'educació, i en el nostre cas, de l'escola que compartim. El repte de futur del centre és el de poder dibuixar un projecte educatiu que contempli la mirada cap un món en constant evolució i que sigui capaç de poder-se adaptar a situacions noves, i que sovint son i seran imprevisibles. Com a claustre de l'escola en presentem a la present convocatòria per poder obrir la mirada i les "fronteres" de l'escola i permetre als mestres visitar i formar-se en situacions diverses i reeixides que donin eines a la reflexió d'aquest projecte. Amb la possible dotació econòmica volem visitar centres educatius i universitats de referència europees, així com alguna empresa o centre de recerca que ens ajudin a entreveure cap on pot anar l'educació. Aquestes visites, discussió i redacció del nou PEC el tenim previst pel darrer trimestre d'aquest curs i el primer trimestre del curs 2018-2019. Som una escola petita, amb les dificultats que comporta, però amb una voluntat d'obrir-se al seu entorn i al món, ja sigui per a què aquest entri a les aules i al claustre, com que permeti la sortida del nostre coneixement i sabers, tal i com queda palès a la presentació que us hem fet arribar. Volem seguir creixent i compartint la idea d'escola, d'aprenentatge i coneixement, unes idees que creiem que tenen a veure en una concepció del món i de l'aprenentatge obert i canviant. Escola Rellinars