Escola Pompeu Fabra

L'Escola Pompeu Fabra està situada al municipi de Vilanova del Camí, al barri de la Pau. Aquest centre, construït el 1989, compta amb una estructura de dues línies. El centre compta amb un projecte educatiu dinàmic i obert als nous reptes de l'educació a la societat. Contempla com a pilars bàsics amb: la innovació, el treball en xaarxa, l'educació emocional, la inclusió, el treball globalitzat i l'aprenentatge significatiu. La nostra escola té l'objectiu de formar i dotar de professorat involucrats amb els nous sistemes d'aprenentatge i la innovació pedagògica, basats en la neurociència i en la pràctica de processos cognitius que desenvolupin les habilitats dels nostres alumnes i fomentin el llenguatge oral, per a convertir-los en ciutadans compromesos i amb les competències bàsiques per viure en un món complex i versàtil. Alhora, el centre es converteix en part de la xarxa educativa i de coordinació amb un objectiu social, cultural i educatiu comú. Tot un procés d'aprenentatge lligat a l'àmbit emocional que escolti els alumnes, que fomenti el coneixement de les pròpies emocions i els camins que condueixen a la millora i el benestar personal. Sempre tenint en compte la diversitat del nostre entorn físic i humà, proposant projectes inclusius i que fomentin la cohesió. Tot plegat, a través de processos d'ensenyament-aprenentatge significatius i que s'entenguin com un treball globalitzat i globalitzador. El nostre objectiu: una pràctica innovadora en un ambient emocionalment saludable, seleccionada per assolir aprenentatges significatius que es presentin i s'incloguin en un món divers i globalitzat, tot millorant la qualitat de l'educació.