ESCOLA OCTAVIO PAZ

ENS AGRADARIA SER UNA ESCOLA BR L’Equip de l’Escola Octavio Paz presenta la candidatura a aspirar al premis BR en la categoria de Projecte Global d’escola a partir del projecte de transformació pedagògica gradual del centre que s’està portant a terme a partir del curs 2016-17. A continuació presentem les noves línies d’actuació iniciades aquest curs i que recull l’actualitzat Projecte Educatiu de Centre (aprovat al mes de gener de 2017) adjuntat seguidament. Partint de la bona feina que s’havia fet, aprofitant tot allò que ja funcionava, i potenciant totes les fortaleses i l’experiència dels professionals del centre, el nou canvi de direcció i d’equip directiu ha apostat per escoltar i prendre consciència de les necessitats actuals del nostres alumnes, de les famílies i dels professionals del centre per donar una resposta ferma i de qualitat en aquestes necessitats que la societat actual i canviant ens demana constantment. És per aquest motiu que a l’Escola Octavio Paz no podíem quedar-nos estancats quan a funcionament i organització pedagògica i humana. Hem apostat per una transformació gradual i amb fermesa del nostre projecte educatiu, creant espais més humans i integrant els continguts de forma global i competencial amb una organització flexible, tenint present. en tot moment, del principi d’inclusivitat i del tracte de la llengua catalana. L’aprenentatge basat en el treball per projectes a tot el centre, la creació d’ambients d’aprenentatge a educació infantil, i d’espais de treball competencial de llengua catalana, anglesa i matemàtiques a l’educació primària i el treball de la llengua catalana a partir del teatre i del llenguatge corporal amb els alumnes novinguts, son els aspectes més significatius d’aquest procés d’innovació. A més, també s’ha apostat per l’augment de l’ús de les TIC i del treball de les intel·ligències múltiples per afavorir el desenvolupament integral del nostre l’alumnat. Aquest procés de transformació ens l’hem imaginat com una oportunitat d’aprenentatge i de compartir. És un procés lent on l’equip de mestres amb les famílies debatem, consensuem i consolidem cada fase del nostre full de ruta. Tenim clar dos aspectes: no inventarem la sopa d’all perquè ja està inventada, però si dibuixarem, consolidarem i desenvoluparem un nou projecte educatiu que doni resposta a les necessitats actuals de les famílies del nostre barri, ciutat i país que ens ajudi a créixer i aprendre amb tots i de tots nosaltres. A l’Escola entenem que la innovació va acompanyada de la formació. És per aquest motiu que hem apostat per un pla de formació de qualitat. Aspectes com l’aprofundiment en el treball per projectes, la competència digital, la formulació de bones preguntes, l’avaluació competencial i el tracte globalitat de les competències artístiques, són continguts de la formació setmanal de tot l’equip de mestres que condueixen diferents experts. Aquest projecte d’innovació del centre forma part del programa d’Innovació Educativa Xarxes per al Canvi promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova XXI, Rosa Sensat i l’ICE de l’UAB i amb l’objectiu de crear xarxes per compartir inquietuds, processos... amb centres de la ciutat i/o del país. També hem iniciat: - el projecte Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme amb l’objectiu de millorar la competència lingüística i plurilingüe dels nostres alumnes. El promou el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels cursos 2016-18. - Dues aliances de col·laboració: una amb l’Escola d’Art i Superior La Llotja per tal d’elaborar conjuntament la revista de l’escola i l’altra amb el Grupo Planeta signant un acompanyament en formació i competència digital. - el Projecte de Cohesió de grup, en el qual es desenvolupen diferents accions per tal de potenciar la bona convivència i l'entesa entre els membres de la Comunitat Educativa. Una de les accions a destacar és la representació d'una obra de teatre per Nadal on hi participen mestres, personal de neteja, de cuina, monitors de menjador , el PAS i les famílies. En projecte de transformació de centre també hi té cabuda el Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya – Mèxic que s’està portant a terme des de l’any 1995. Aquest Projecte es fa amb l’escola agermanada Annexa a la Normal de la ciutat de Xalapa, a l’estat de Veracruz. Ens permet convertir-nos en ambaixadors de Catalunya a Mèxic quan viatgem a Xalapa i exportadors de la cultura mexicana a Catalunya quan retornem cap a Barcelona. Fa possible l’apropament de la cultura catalana, la llengua i la societat als alumnes mexicans a partir del treball de: • Festes principals com la Diada Nacional, la Castanyada, els Pastorets, els Jocs Florals i la Diada de Sant Jordi • Literatura i cançoners infantils • Geografia, història de Catalunya • Entre d’altres I l’apropament de la cultura mexicana als nostres alumnes amb les activitats principals com: • El Grito per conèixer el significat de la bandera mexicana • L’Altar de Muertos que coincideix amb la festivitat de Tots Sants. Aquest any s’ha homenatjat a Muriel Casals amb l’Altar dels Somriures en reconeixement a la seva trajectòria en el camp docent i cultural i per la seva defensa de la llengua i les llibertats de Catalunya. • Las Posadas durant el concert de Nadal • La setmana CAT-MEX on s’aprenen conceptes com la geografia, arqueologia, tradicions, comunitats indígenes o cultures prehispàniques de Mèxic. • La dramatització de poemes del Premi Nobel Octavio Paz • Entre d’altres La programació del projecte, recollida en el Projecte Educatiu de Centre, culmina amb un viatge bianual d’agermanament amb l’escola de Xalapa per tal que l’alumnat convisqui i aprengui amb les famílies acollidores mexicanes d’aquesta zona de Veracruz. L’Escola amb aquest projecte forma part de la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO. La presentació de l’actualitzat Projecte Educatiu de l’Escola Octavio Paz als reconeguts Premis Baldiri i Reixac 2016-17 ens omple d’il·lusió i motivació per continuar caminant cap a la millora de l’educació per tal de garantir l’èxit personal i educatiu del nostre alumnat. Xavier López Ortín Director