ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DEL PRAT DE LLOBREGAT

L'Escola Municipal de Música té en marxa des del seu inici, l'any 2014, una línia de música comunitària que entre altres propostes ha desenvolupat un projecte d'orquestres escolars anomenat "Entreinstruments". El projecte es duu a terme a 4 escoles del municipi amb diferents formats (entrecordes, entrevents i entretradis), amb alumnat de cicle mitjà i cicle superior. El projecte està imbricat en el projecte del centre al qual s'aplica i la docència es realitza amb equips mixtes de professorat de l'Escola Municipal i professorat especialista de l'Escola de Primària. El projecte té la voluntat de crear coneixement conjunt i alhora de dotar de progressiva autonomia als docents de les escoles de primària. També té l'objectiu de vincular-se més enllà de l'aula amb l'entorn sociocultural del centre. Actualment en fan ús uns 550 alumnes i la previsió amb el màxim desplegament és d'uns 800 alumnes. http://www.elprat.cat/cultura/escola-municipal-de-musica-centre-cultural-torre-balcells/entreinstruments