ESCOLA MANSUET

L’escola Mansuet és una escola pública catalana d’una sola línia que compta amb un projecte educatiu diferent i molt innovador. Per tal de donar resposta a les diferents necessitats dels infants, treballem sense llibres de text, fomentant el treball per competències, interdisciplinari i transversal, utilitzant una gran varietat de recursos i metodologies innovadores com són els racons, els projectes ... A l'escola Mansuet entenem l’educació com un procés integral que té com a principal objectiu el desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, emocional i social dels infants, perquè esdevinguin persones amb una bona formació humana i acadèmica i amb uns valors ben fonamentats. Basem l’educació en el respecte, la solidaritat, la llibertat –lligada amb la responsabilitat–, la tolerància i el diàleg, amb l’objectiu d’ajudar als nostres alumnes a assolir, de manera gradual, un bon nivell d’autonomia i maduresa personal. Volem acompanyar l’alumnat en la interpretació de la realitat que l’envolta, a participar-hi activament, a créixer feliç i preparat pel món present i futur. Fomentem una educació entre iguals, on el treball cooperatiu sigui el nostre emblema, amb l’objectiu de fer que l'infant visqui en un ambient familiar, on els més petits tinguin com a referència als més grans i els més grans respectin i es responsabilitzin dels petits. *OBSERVACIONS: Enviarem tota la informació a la vostra adreça, ja que hem elaborat una format no digital, de grans dimensions i d'allò més original.