Escola Magraners

PENTAGRAM@, el nostre projecte, és la globalització de l’ensenyament a través de la música. Aprofitant l'interès que en aquest àmbit tenen els nostres alumnes , la música serà l'eix transversal que globalitzarà tot l'aprenentatge. La música possibilita el coneixement de conceptes matemàtics , lingüístics, de coordinació i lateralitat. És el procés d'adquirir el coneixement a través de la realització d'accions per adquirir les habilitats bàsiques .Es tracta d'entrenar el nostre cervell per a un aprenentatge vivencial i significatiu. Pentagrama consta de 4 projectes diferents : tambor , cànon, folklor-e i vent. Els quatre treballen aspectes diferents de la música sempre relacionant-los amb els altres àmbits d’aprenentatge. Treballarem amb la música com a eix transversal , passant pels quatre projectes i a l’acabar cada trimestre hi haurà un producte final de la totalitat de l’escola. Aquest projecte suposa un enfocament inclusiu en el procés d’ensenyament-aprenentatge respecte de tot l’alumnat tractant la diversitat des del currículum i partint d'allò que els motiva: la música.