Els pastors a Catalunya. Passat, present i... futur?

Marc Casals Pagès - Olot
El següent Treball de Recerca, té com a principal objectiu donar a conèixer el món dels pastors, un món tan poc conegut, a tot aquell qui es llegeixi el treball. Com era aquest ofici en el passat, com és que s’ha passat d’un nombre tan gran de pastors al nombre tan petit amb el qual ens trobem a l’actualitat, hi ha noves generacions de pastors, quines són les principals dificultats amb les quals es troben... són algunes de les preguntes que he tractat i analitzat en aquest Treball. En la part pràctica, que consta principalment d’entrevistes a pastors, aquest Treball m’ha permès donar veu al món ramader d’aquest país, el qual molts cops queda aïllat i silenciat pel món urbà, un objectiu clar des del principi. El testimoni del pastor, és un testimoni oral molt valuós, únic i amb molta història al darrera. Un ampli coneixement, molt major del que molta gent creu, que en el nostre món actual està en perill d’extinció.