Els castells: l’art de quadrar un triangle perquè quedi rodó

Marina Ginestà, alumna de 2n de batxillerat de l’institut Pere Fontdevila - Gironella
El treball tracta un tema tan singular com els Castells analitzant concretament aspectes físics i psicològics dels mateixos. El treball consta d'una part teòrica on es fa una part més descriptiva del tema dels castells, de la terminologia, tipus, posicions, ,...., per introduir al lector en el tema. A la part pràctica s'analitzen aspectes concrets centrats en una colla concreta: es fa la descripció detallada d'un assaig de la canalla, s'estudien alguns paràmetres físics dels castells (aspectes energètics, quocient de càrrega....) i també es tracten aspectes de tipus més psicològics (anàlisi de la situació d'estrès que acompanyen a la construcció del castell, mesurant paràmetres com la pressió arterial o el ritme cardíac abans i desprès d'una actuació).
No hi ha informació adjunta.