Els anys difícils de la postguerra: fam i misèria a Olesa de Montserrat

Josep Daura Casanovas, alumne de 2n de batxillerat de l'Institut El Castell - Esparreguera
Aquest treball se situa al poble d'Olesa de Montserrat en la immediata postguerra (1939-1952) i s'estudien dos dels aspectes bàsics de la vida quotidiana: l'alimentació i la salut. Es vol aprofundir en les condicions alimentàries de la població, en les cartilles de racionament dels aliments durant el règim franquista, la constant misèria i fam i en l'actitud i resposta de l'Estat. S'intenta, a més a més, donar resposta a certes preguntes i fer una valoració de la política econòmica del règim durant la primera etapa del franquisme.