EL TALLER DEL MATERIAL GRAN. Un context d’interactivitat real per connectar moviment, oralitat i expressió gràfica a través de les tecnologies digitals amb infants de 3 a 6 anys.

Pretenem crear al parvulari un entorn multimèdia on puguem oferir als infants la possibilitat de construir interaccions reals i significatives que vagin més enllà del que les pissarres digitals ofereixen a les primeres edats, amb la interacció del cos com a protagonista. Un entorn multimèdia que s’adeqüi a la identitat dels nens i nenes d’educació infantil, mentre creen un diàleg real entre el món analògic i la dimensió virtual, que abraci els diferents llenguatges expressius: l’oral, el gràfic i el motriu. La nostra proposta per aprofitar les potencialitats d’aquest espai consisteix en crear, tal i com hem dit, una instal·lació que faciliti la creació d’escenaris modelables pels infants a través de l’expressió gràfica, del cos i de les imatges digitals. Aquesta instal·lació es configura a partir de quatre plans: - Una pantalla de fons, escenari en el qual l’infant podrà projectar un paisatge. - Materials, com ara blocs de construcció de gran format, que s’incorporaran davant del paisatge i dels quals s’hi projectarà l’ombra. - Els infants mateixos entraran en aquest paisatge a través del cos en moviment creant noves ombres, nous efectes. - Amb l’iPad, podran intervenir en aquest escenari generant produccions gràfiques que enriquiran i complementaran el paisatge. En definitiva, pretenem que els infants, a través de les noves tecnologies, puguin crear contextos d’interactivitat reals i significatius.