El Sistema Solar

Alumnes 4tA ESO - Barcelona
El projecte consisteix en combinar vàries matèries de ciències per dissenyar un Sistema Solar a una escala proporcional a la realitat. Els alumnes s'han de fixar en dues escales: radi dels planetes i distància respecte el Sol. L'escola va proporcionar tot el material als alumnes i els professors van explicar quines activitats havien de fer, tenint uns 6 dies aproximadament per realitzar-les totes. Primerament, els alumnes havien de dissenyar els planetes, alguns dels seus satèl•lits, el sol i les àrees de meteorits, calcular els seus radis i les seves distàncies respecte el sol. Aleshores, havien de distribuir totes les figures dissenyades i pintades en el passadís, tenint en compte les proporcions calculades i tota la informació trobada, i buscant la manera més estètica de representar-les, donant el toc necessari perquè realment fos un sistema solar. D’altra banda, havien de fer un vídeo representant els moviments dels planetes respecte al sol, tenint en compte les proporcions del lloc on el feien i la realitat. A més, havien de buscar informació sobre els diferents cossos que formen el Sistema Solar, recollint les característiques més importants dels planetes, per intentar buscar les relacions fonamentals per tal que es doni la vida, i explicar quins planetes o exoplanetes s’havien trobat que poguessin complir condicions similars a la del nostre planeta. Finalment, tota la informació, el vídeo i totes les fotos que resumien el projecte s’havien de recollir en un blog i en una memòria.