El Sanatori de Terrassa

Pol Requena Belmonte, alumne de batxillerat del Centre d'Estudis Gresol - Terrassa
Anàlisi detallada sobre la ciutat sanatorial de Terrassa, tenint en compte el context històric i sanitari de l'època de postguerra. S'ha fet una recerca exhaustiva del procés de construcció del sanatori i dels casos de tuberculosi que s'hi van diagnosticar. El treball és interessant en tant que aporta una valuosa informació en la història contemporània de la medicina a Terrassa.