El racó de les expressions

Alumnes de 3r i 4rt de primària - Valls
El racó de les expressions és un projecte educatiu que té com a objectiu principal el treball de la immersió lligat sempre a la cohesió social. L'escola La Candela és una escola amb un índex d'immigració molt significatiu, i com que aquesta diversitat sociocultural és un avantatge, però a la vegada un punt feble des d'un punt de vista lingüístic, en la metodologia d'aquest projecte s'han incorporat tots els recursos que es consideren enriquidors en el procés d'immersió de la llengua. Després de descobrir "El racó de les expressions" de Josep Maria Calbet, publicat al setmanari El Vallenc, l'equip de mestres va valorar donar-li un aprofitament pedagògic. Aquestes expressions, treballades de manera sistemàtica, enriqueixen l'aprenentatge del català dels alumnes. Les frases fetes són una part molt intrínseca de la llengua que difícilment els alumnes mai no tenen l'oportunitat de sentir-les ni aprendre-les si no és dins l'àmbit del context escolar.