El Projecte de Ciències

Alumnes Infantil. Primària i ESO - Barcelona
El Projecte de Ciències va sorgir fa ja 7 anys a partir d'una iniciativa d'algunes famílies que va ser recollida per l'Escola i l’experiència dels cursos passats és cada vegada més enriquidora per a tots. Els objectius que pretenen són: estimular la curiositat i l’interès per la ciència, que els nostres alumnes es plantegin interrogants i facin hipòtesis sobre temes científics, que experimentin, que cerquin la resposta i que aprenguin a comunicar el seu treball. També valorem que aquesta activitat es faci en l'àmbit familiar com una nova oportunitat de col·laboració i implicació de la família en l'àmbit escolar. El treball, que és de caràcter voluntari, es pot fer a nivell individual o en equip i, el poden fer tots aquells alumnes d’Infantil, Primària i l’ESO que ho desitgin. En els darrers cursos, per potenciar el projecte a l’etapa de Secundària, hem creat un espai en l’àmbit dels Projectes i Tallers d’ESO per tal de motivar, orientar i ajudar els alumnes en el desenvolupament dels seus Projectes de Ciències. Per part de l'Escola es motiva la participació, es donen pautes als alumnes per a la tria de preguntes i tot el recolzament que calgui en el decurs de tot el procés. Tanmateix, creiem que és important la tasca que es fa a casa: ajudant a seleccionar i reconduir preguntes, donant idees per cercar respostes i ajudant en l'experimentació i en el disseny del treball presentat. El Projecte de Ciències es convoca i s'explica al llarg del 2n trimestre i clou amb una presentació pública a l’escola. Tota la comunitat educativa és convidada a la mateixa, en la qual cada grup disposa d’un espai per a exposar murals, material o part de la seva fase experimental. El procés d’inscripció es tanca uns dies abans i es demana als grups que participin que omplin un document d’inscripció. Tot i que no és un concurs de Projectes, s’estableixen premis per valorar les millors preguntes, els treballs més originals i ben dissenyats, els millors comunicats i els que s'hagin treballat amb més rigor. La selecció dels projectes premiats és realitzada per un tribunal de científics que, el dia de la presentació, escolten les exposicions i fan preguntes als alumnes per seguir potenciant la seva curiositat. Al blog del Projecte els alumnes i les famílies poden trobar orientacions, exemples de preguntes, recursos, idees i un munt de coses més. També hi poden trobar contactes amb pares i mares de l’Escola que els hi poden assessorar en alguns aspectes del Projecte. L'adreça del blog és http://projecteciencies.wordpress.com.