El llibre de les bèsties de Ramon Llull : obra teatral adaptada

Carme Bassas i alumes de 4t de Primària de l'Escola Sant Gregori - Barcelona
En motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull, l’Escola ha dut a terme un projecte teatral centrat en la seva figura i especialment en el Llibre de les bèsties. Durant el curs 2015-16 els alumnes de 4t de primària han fet un treball interdisciplinar per promoure la seva capacitat artística i plàstica, el coneixement de la cultura catalana i l’ús de la llengua. Com Escola, hem partit de la pràctica teatral, amb l’adaptació del Llibre de les bèsties, per fornir una nova dimensió de la lectura, per millorar la soltesa i la propietat del llenguatge, per afavorir la memorització, per agilitzar les relacions interpersonals i per promoure la reflexió individual. Hem continuat amb el treball plàstic mitjançant la creació dels barrets, un moment important de descobriment de capacitats i sensibilitats que sovint queden amagades: el plaer de treballar, de crear i descobrir a través del contacte directe amb la matèria. Tot s’ha complementat amb conferències de mestres de Secundària per crear un ambient de diàleg que ha tractat de fomentar en els alumnes l’interès per la lectura i el desig de crear-se una cultura personal que els faci sentir més segurs i autònoms en la seva vida diària.