Dissenyar en el món real

Cira Pujol Asensio - Barcelona
“Dissenyar en el món real” és un treball que recull tot un projecte de disseny realitzat per a un client real. Reflexa l'actitud de superació en un projecte que he realitzat partint desde zero, pel meu compte i sense cap mena d'estudis previs. Aquest treball se separa en dos apartats. Per una banda, el marc teòric, una recerca d’informació relacionada amb l’àmbit del disseny, així com la seva història, les seves aplicacions i el seu procés de creació. Per altra banda, el cos del treball, en el qual aplicant la informació obtinguda, he pogut dur a terme un projecte de disseny i he aconseguit que sigui adquirit pel meu client. Es tracta d’un treball de recerca el qual m’ha resultat molt enriquidor i que recull tot un seguit de valors entre d’altres, l’esforç, la superació i l’aprenentatge.