DIÀLEGS. Projecte teatral i radiofònic.

Maria Josep Palomar , Pep Bas i Portet, Anna Ortín Meneses - Manlleu
DIÀLEGS és un projecte de teatre i ràdio realitzat a l'escola Puig-Agut amb alumnes de 4t de cicle mitjà. Un centre d'infantil i primària ubicat a Manlleu al barri de ll'Erm, barri amb un alt grau d'immigració, majoritàriament d'origen marroquí. El projecte s'estructura en dos àmbits. Per una banda, hi ha tot el treball referent a la creació i representació de dues obres teatrals. I per l'altra, l'enregistrament d'un Cd àudio de diàlegs a la ràdio escolar. Les dues creacions teatrals es construeixen a partir de diàlegs quotidians inventats per alumnes i mestres. Diàlegs que tenen com a pretext enriquir l'expressió oral i escrita dels nostres alumnes i, de passada, aprofundir en una sèrie de valors. Valors com el de l'amistat, la companyonia, el respecte, la responsabilitat, la paciència i l'esperit de superació. Així mateix, el fet de fer teatre també comporta l'assumpció de valors que són propis de tota feina ben feta: la constància, l'esforç, el respecte vers l'altre, el rigor, el mètode, l'estudi, la concentració, vèncer la por escènica i el treball cooperatiu.