DESPERTANT VOCACIONS TECNOLÒGIQUES DELS INFANTS

Claustre de l'escola l'Era de Dalt - Tona
A L’Era de Dalt ens vam proposar explorar possibles vies per despertar talents, vocacions i interessos en el camp tecnològic des de la infància, treballant en el context real d’una escola. Vam adoptar la iniciativa com a projecte transversal d'escola per el curs 15-16 i s'implicaren infants, claustre i famílies en la realització d’un gran nombre d’activitats, totes amb la tecnologia com a fil conductor. Tanmateix, els alumnes de L’Era de Dalt, organitzats per cursos, van explorar diferents facetes de la tecnologia que ells mateixos van escollir i prioritzar: els aliments, les palanques i les politges, els engranatges, la robòtica, la construcció... En aquest sentit, van realitzar activitats experimentals a l’escola i es van fer visites a empreses, vehiculades a través de Creacció (Agència d'emprenedoria, innovació i coneixement). A l'Era de Dalt creem entorns d’aprenentatge partint de la base que cada alumne és el motor del seu propi desenvolupament: així afloren millor els talents i les motivacions de cadascú. El treball dut a terme a l’escola al llarg de tot el curs s’ha sintetitzat en un vídeo que mostra les diferents aproximacions d’alumnes i professors a la tecnologia a partir de les inquietuds, motivacions i necessitats de cada col•lectiu així com els resultats pedagògics aconseguits. https://we.tl/NGrhBBSMLn