Conta contes per a la normalització lingüística a Rubí

Alumnes d'ESO - Rubí
Conta contes
El projecte “Conta contes per a la normalització lingüística a Rubí” pretén actuar des de diversos punts de vista. En primer lloc, els alumnes d’ESO es presenten voluntaris per participar en el projecte, i d’aquesta manera perceben l’activitat com a lleure i no com a una obligació. Llegeixen contes tradicionals catalans, trien els que més els agraden i els converteixen en petites obres de teatre. En segon lloc, els infants receptors dels contes gaudeixen d’escoltar i veure els alumnes més grans explicant-los històries. Alguns dels objectius són la utilització més activa del català (tant per part dels alumnes d’ESO com dels infants que vénen a escoltar els contes), desenvolupar habilitats lectores, familiaritzar als més petits amb noves paraules i el seu significat i, en darrer lloc, millorar l'ús social del català, i que tant l’alumnat com les famílies en percebin la importància a l’escola i al carrer.