Col·legi Escorial. Vic

El Col·legi Escorial de Vic va ser fundat l’any 1863. Té, doncs, 153 anys d’història. Està situat al cor de la Ciutat de Vic i ofereix el servei educatiu en les edats dels zero als divuit anys, a través de les etapes de Llar (0-3 anys), E. Infantil, Primària, secundària i batxillerat. En l’actualitat acull a 1.317 alumnes compresos en aquestes edats. Compta amb 120 educadors i persones d’Administració i serveis. Té concertats tots els nivells educatius, a excepció de la Llar. L’escola, d’origen femení, va implementar la coeducació a finals de la dècada dels anys 70 del segle XX. Des de sempre, ha acollit alumnes de famílies no només de Vic, sinó de la Plana de Vic. El Projecte Educatiu de l’escola parteix del projecte compartit amb l’Escola Vedruna de Catalunya i té per eixos educatius la idea de país, d’educació integral i en valors, de sostenibilitat i de multilingüisme. Procurem fer força en l’atenció personalitzada i l’acció tutorial. Ens definim com a “escola cristina, oberta i plural”. per a la qual cosa impartim cultura religiosa a tots els alumnes de l’escola. Ens volem distingir per un clima proper i familiar. En l’actualitat, l’escola té un 30% d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials, majoritàriament derivades de situacions socioeconòmiques desafavorides. Això implica i ha implicat una tasca educativa centrada en l’atenció a la diversitat, tant cultural com d’aprenentatges. L’escola avalua anualment dos distintius de treball: Som Escola Verda i som Escola que disposa del Sistema de Gestió de Qualitat, ISO: 2008. Anualment fem públic el Pla Anual (Programació General de Centre) a la web de l’escola, on es pot consultar l’històric dels darrers 8 anys. Pel que fa a tecnologies, l’escola ha fet una aposta ha permès dotar-nos de xarxa wifi a totes les dependències i de PDI a totes les aules. L’escola treballa amb el sistema de “Google apps for education” de primària a batxillerat. L’escola disposa de chromebooks que els alumnes utilitzen de manera compartida a primària i de forma individual a secundària. Els alumnes de la Llar, d’educació infantil i de cicle inicial de primària utilitzen ipads que faciliten aprenentatges en determinades àrees. L’escola és present a les xarxes socials (twitter, instagram i youtube) tant com a element comunicatiu (el nostre perfil de twitter té més de 1500 seguidors) com també amb una finalitat educativa amb els alumnes. També s’ha introduït la robòtica curricular ja a partir de primària perquè permet treballar de forma transversal diferents àrees. A infantil s’utilitzen les Bee boot, a primària el lego We-DO i a secundària els lego mindstorms i Arduino. Participem també a la First Lego League. Anualment fem públic el Pla Anual (Programació General de Centre) a la web de l’escola, on es pot consultar l’històric dels darrers 8 anys.