CEIP LLUÍS VIVES

El CEIP Lluis Vives és el primer centre d'Ensenyament en Valencià d'Ontinyent i un dels primers del País Valencià, la qual cosa ens enorgulleix. Durant el curs 1982/83 es va confeccionar un Pla de Centre d'Ensenyament en Valencià, el qual va començar a aplicar-se progressivament durant el curs 83-84. El valencià és la nostra llengua vehicular. Pensem que l’animació lectora és un eix fonamental en el procés d’ensenyament - aprenentatge dels nostres alumnes. Per aquesta raó, fa anys vam iniciar un recorregut que anem ampliant any rere any. L’Apadrinament Lector ens ajuda en aquesta tasca. Este curs pretenem seguir amb les activitats que ens han resultat satisfactòries a més, d'ampliar aquelles que considerem que es poden dur a terme. Una de les novetats que incorporem per al curs 2016-2017 és la Bibliopati, així com l’ampliació de l’Arbre de la lectura” per a totes les etapes. Encetem també l’activitat “Trau la llengua”, on treballarem diferents tipologies de text. Un altre repte que tenim és l’aprenentatge cooperatiu, que representa un canvi metodològic, una manera diferent de donar classe, una adaptació a les noves necessitats que ens plantegen, tant els nostres alumnes com la societat. A l’escola hem de formar alumnes competents i no competitius, per poder formar-los en competència lingüística perquè es puguen comunicar adequadament i, a més, que siguen creatius. Les activitats que plantegem en aquest projecte tenen com a base la teoria de l’aprenentatge cooperatiu amb la que treballem: una disciplina positiva, fem una escola inclusiva, treballem la intel·ligència emocional, l’atenció a la diversitat, els nostres aprenentatges són significatius, els nostres alumnes gaudeixen d’una ensenyança individualitzada, treballem tècniques de modificació de conducta i habilitats socials per millorar la convivència al centre. Treballem les intel·ligències múltiples i les Competències Bàsiques.