Català inicial + alfabetització. Una experiència d'afabetització d'adults en català

“Català inicial + alfabetització” és una experiència d’adults en català adreçada a persones nouvingudes que volen aprendre català mentre aprenen a llegir i a escriure. Objectius: - Iniciar-se en la comprensió i expressió oral de les estructures comunicatives i del vocabulari bàsic (salutacions, objectes de la classe, de casa, de la ciutat, els dies de la setmana, els colors, els aliments, les parts del cos, etc.) - Aprendre a llegir i a escriure paraules i frases curtes. - Familiaritzar-se amb els hàbits escolars. - Ser capaç d’explicar les activitats diàries, demanar informació, descriure persones i objectes.