BIBLIOACTIVA AL CEIP LLUÍS VIVES

ELENA GARCIA MORELL, ENRIQUETA MOLLÀ SOLER - ONTINYENT
Des del CEIP Lluís Vives pensem que l’animació lectora és un eix fonamental en el procés d’ensenyament - aprenentatge dels nostres alumnes. Per aquesta raó, fa tres anys vam iniciar un recorregut que anem ampliant any rere any. L’Apadrinament Lector ens ajuda en aquesta tasca. El curs 2015-2016 vam canviar la Biblioteca del centre d’ubicació, per tal de donar-li un major espai i una nova imatge, més atractiva i acollidora per als nostres alumnes. Així, per al proper curs 2016-2017, a més d’algun projecte que ja feiem al centre, en proposem de nous que parteixen del nostre afany per transmetre el gust per la lectura al nostre alumnat. Una de les novetats que incorporem per al curs 2016-2017 és la Bibliopati, així com l’ampliació de l’Arbre de la lectura” per a tots els cursos d’Infantil i Primària. I, entre d’altres, encetem també l’activitat “Trau la llengua”, on treballarem diferents tipologies de text, i també el Trotacontes. L’aprenentatge cooperatiu representa un canvi metodològic, una manera diferent de donar classe, una adaptació a les noves necessitats que ens plantegen, tant els nostres alumes com la societat. A l’escola hem de formar alumnes competents i no competitius, per poder formar-los en competència lingüística perquè es puguen comunicar adequadament i, a més, que siguen creatius. Les activitats que plantegem en aquest projecte tenen com a base la teoria de l’aprenentatge cooperatiu amb la que treballem: una disciplina positiva, fem una escola inclusiva, treballem la intel·ligència emocional amb els nostres alumnes, treballem l’atenció a la diversitat, els nostres aprenentatges són significatius, els nostres alumnes gaudeixen d’una ensenyança individualitzada, treballem tècniques de modificació de conducta i habilitats socials per millorar la convivència al centre. En definitiva, treballem les intel·ligències múltiplies i les Competències Bàsiques.