Aprendre a aprendre: què en sabem de Vilassar de Dalt?

Alumnes de l'escola La Immaculada - Vilassar de Dalt
Es va concebre cadascun dels diferents grups-classe de l'Escola La Immaculada de Vilassar de Dalt com una comunitat d'investigació on, a partir d'un tema comú que era la pertanyença al poble, es van desenvolupar diferents treballs de recerca i investigació segons els interessos dels propis nens i nenes. Aquesta activitat es va anar desenvolupant durant una hora a la setmana al llarg del 1r i el 2n trimestre i es va fonamentar en tres principis: el FER, el PENSAR i el COMUNICAR. Això va fer que tota l'escola prengués consciència de ser una autèntica comunitat d'aprenentatge i que el coneixement és infinit ja que el que aprenien uns a fons investigant i contrastant no ho sabien els altres que, en canvi, eren experts en altres temes. Per això es va plantejar el tancament de l'activitat com un Congrés d'Aprenentatges on tothom podia explicar, presentar o representar allò que havia après del poble amb tot el treball d'investigació als altres companys de l'escola i, també, a familiars i amics que hi van assistir: -P3: Descobrim Vilassar de Dalt. -P4: Els gegants. -P5: El nostre poble. -1r: Com es van formar les muntanyes de Vilassar de Dalt i com es diuen? -2n: Vilassar de Dalt és un poble gran o petit? -3r: A peu per Vilassar de Dalt. -4t: El castell de Vilassar de Dalt. -5è: El patrimoni industrial de Vilassar de Dalt. -6è: L'evolució de la població a Vilassar de Dalt. Així vam donar molta importància a la idea de crear coneixement per, també, compartir-lo. La valoració, tant d'alumnes com de mestres i pares i mares, va ser molt positiva. Vam coincidir en considerar-la una experiència molt enriquidora per tothom que ens ajudava a conèixer millor i estimar més el nostre poble del Maresme.