APP PER IDENTIFICAR ELS RATPENATS DE CATALUNYA A PARTIR DE LA FREQÜÈNCIA

Manel Albiol Mestieri, Maria Barberà Mallafré, Paula Casas Contreras, Montserrat Ferré Abad i Mireia Garcia Landete - VALLS
Aquest treball pretén ser una eina pràctica per poder determinar la possible espècie de ratpenat que sobrevola el territori de Catalunya a partir de la freqüència pic d’ultrasons emès pel quiròpter. L’App ha estat dissenyada per ser utilitzada en mòbils i tauletes Android. És necessari disposar d’un detector d’ultrasons per poder determinar la freqüència amb la qual emeten els ratpenats. En el nostre cas, disposem d’un detector d’ultrasons heterodí Petterson D200 . També es podria utilitzar un detector BAT TUNE amb un cost inferior d’adquisició. Una vegada es disposa de la freqüència pic d’emissió, s’introdueix el valor a l’App i es clica a “Buscar i filtrar”. Aleshores, apareixen totes les espècies possibles. Si cliquem en una d’aquestes espècies l’App ens indicarà l’abundància que hi ha a Catalunya, l’hàbitat, les dimensions, un dibuix de cada una de les espècies fetes per l’il·lustrador Toni Llobet (a qui li vam demanar autorització per utilitzar dibuixos fets per ell i que molt amablement ens va cedir), també podem veure un mapa de Catalunya on es té constància d’haver observat l’espècie en un determinat punt del territori (Font: Museu de Granollers) i unes imatges que ens indiquen on podem trobar el seu refugi en funció de l’època de l’any. A proposta de l’equip de Quiròpters del museu de Granollers apareix un botó de filtre (un dibuix d’un embut) on podem triar un determinat tipus d’hàbitat (tots els hàbitats, bosc, brolla, rocams, prats, bosc de ribera, conreus, zones humides i zones humanitzades). L’App es pot descarregar a: http://www.cordemariavalls.cat/nius/appratapatxets/descarrega/RATAPATXETSmarc11.apk Tota la informació d’aquest estudi es mostra a la pàgina web: http://www.cordemariavalls.cat/nius/ratapatxets.htm