Abans, ara i demà, Rocafonda posa't guapa

Alumnes de 2n de primària de l'Escola Rocafonda - Mataró
El treball s'emmarca dins d'un tema transversal que es treballa al llarg de tot el curs amb tots els alumnes de l'escola. El tema del curs era "Mataró, la meva ciutat " i els alumnes de segon de Primària van treballar el barri de l'escola amb l'objectiu de fomentar actituds i valors cívics i de pertinença a partir del coneixement i estimació del seu entorn més proper. Així, es van treballar aspectes com: - Evolució del barri des de l'inici de l'escola fins ara comparant fotografies de diverses èpoques. - Redacció d'un fulletó informatiu destacant les qualitats del barri. - Estudi de les places, carrers.... i la seva evolució. - Mancances i canals de reivindicació que es poden fer servir per millorar el seu entorn. - El treball cooperatiu - Explicació a les famílies i a la resta de l'escola del treball realitzat. Per fer tot aquest treball vam fer: - Sortides pel barri - Fotografies - Treballs plàstics - Consulta de recorreguts al "google earth" - Cerca d'informació - Recorregut pels comerços del barri: els oficis d'ara i abans - Disseny d'escultures - Estudi dels serveis del barri
No hi ha informació adjunta.