Bases Premis Baldiri Reixac

XXXIX PREMIS BALDIRI REIXAC 2016-2017

Baldiritza't

Busquem alumnes i mestres compromesos, encuriosits i creatius

Propera convocatòria: octubre de 2017

PARTICIPA!!

Vols ser una escola BR?

Premi al projecte global d’escola
9 premis de 4.000 euros.

Les escoles BR són:
Amb qualitat pedagògica, compromeses amb la llengua catalana, innovadores, inclusives i integradores en el marc d’una societat democràtica.

Qui s’hi pot presentar?
Escoles, zones Escolars Rurals (ZER), instituts, centres de formació d’adults, centres universitaris de formació del professorat, escoles de música i escoles d’educació especial.

Què has de presentar?
El projecte educatiu global del centre, que ha d’explicitar els reptes als quals s’enfronta l’escola i com preveu resoldre’ls. Haurà d’incloure el projecte lingüístic que s’estigui aplicant. Es valorarà la innovació de la proposta i les accions que vetllin per fer una escola més inclusiva.

A tenir en compte!

  • Les escoles unitàries integrades dins d’una mateixa Zona Rural s’han de presentar conjuntament.
  • Novetat: hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors a l’any 1996.

Novetat: Quins són els reptes del teu dia a dia?

Premi d’estímul a mestres i professors
4 premis de 4.000 euros

Apostem pels mestres i els professors que fomenten la innovació pedagògica en la resolució dels reptes que planteja la realitat de l’aula, de l’aprenentatge i del conjunt de l’escola.

Explica’ns el repte i formula’ns la teva proposta.

4 beques dotades amb 4.000 euros cadascuna per a la concepció, el desenvolupament i l’aplicació d’una proposta didàctica referida a qualsevol nivell escolar, àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement, que contribueixi a resoldre un repte de l’escola d’avui.

Els aspirants han de presentar un projecte detallat de la proposta didàctica que volen desenvolupar i el calendari d’aplicació. Han de presentar, igualment, un currículum personal en què s’assenyali la seva experiència docent.

L’import de la beca es farà efectiu en dos terminis: un primer cinquanta per cent en el moment de la concessió del premi i, la resta, després, quan s’acrediti l’aplicació de la proposta didàctica.

La Fundació Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar i difondre els resultats de les propostes guanyadores, i farà el seguiment de la implementació.

Baldiritza’t: Busquem alumnes compromesos, encuriosits i creatius

Premi als alumnes
50 premis de 900 euros

Has fet un treball escolar BR?
Busquem projectes que siguin en català, destaquin per creatius i compromesos, utilitzin les TIC, tractin sobre qualsevol àrea de coneixement i estiguin fets per alumnes d’ensenyament no universitari, ja sigui en equip o individualment.

Hi guanyaràs...900 euros per a materials adreçats a l’ensenyament-aprenentatge o a llibres en català, en qualsevol format, que es destinaran a l’escola en aquells casos en què el treball premiat sigui realitzat pel grup classe. En el cas dels premis de batxillerat i els premis de recerca de segon cicle d’ESO, l’import del premi es destinarà als autors.

A tenir en compte!

  • Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies).
  • Pel que fa als treballs de recerca de segon de batxillerat i als projectes de recerca de segon cicle d’ESO, només se n'admetrà un per centre.
  • El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural.
  • El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

Novetat: Premi UOC d’Innovació

1 premi de 4.000 euros

Entre tots els treballs presentats de totes les categories, el jurat atorgarà un premi especial de 4.000 euros per a aquella proposta educativa en clau d'innovació, rellevant per la seva creativitat, capacitat d'anàlisi i adaptació al propi context, que hagi permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI. Aquest guardó és convocat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Comunitat d’aprenentatge BR!

La Fundació Carulla entenem els premis BR com una comunitat d’aprenentatge i intercanvi on els participants adopten el compromís de compartir, exposar i difondre els coneixements i resultats de l’experiència en fòrums com la Jornada Baldiri Reixac.

Informació d’utilitat:

Què has de fer per presentar-te?
Per optar als premis cal emplenar els formularis d’inscripció que es troben al web www.fundaciocarulla.cat. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Les manualitats i el material que no tinguis disponible en format digital, envia’ls a l’adreça següent indicant el títol i el número del treball:

Premis Baldiri Reixac
Fundació Carulla
Aribau, 185, 3r 08021 Barcelona
Tel. 932 090 948
info@fundaciocarulla.cat

Fins quan tens temps?
El termini de presentació s'acaba el dia 26 de gener de 2017.

Qui són els membres del jurat?
Joan Arjona, Josep M. Farré, Joan Gumbert, Àngels Pérez Tarragó, David Pujol, Coral Regí, Rosa M. Securún i Anna Verdaguer.
El jurat, segons els treballs presentats, podrà modificar el nombre de guardons concedits per modalitat.

Altres consideracions

  • La Fundació Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.
  • La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats a les pàgines web www.fundaciocarulla.cat i www.bonespractiquesbaldiri.cat.
  • Els treballs no premiats podran ser recollits des del 26 de juny fins al 29 de setembre.

Comptador de candidatures
S'han registrat 271 candidatures.
Objectiu
Des de la seva creació, l’any 1979, els PBR reconeixen iniciatives educatives que contribueixen a la tasca de construir una escola catalana i de qualitat.

Més de 230 professors, 425 escoles i 2.175 grups d’alumnes han estat reconeguts al llarg d’aquests anys pel seu valor, qualitat i trajectòria.
Dotació

La Fundació Carulla volem donar resposta als reptes de l’escola d’avui a les terres de parla catalana. Aquesta és la nostra raó de ser i la voluntat dels milers de micromecenes que ajuden a la seva dotació.

Dotació 101.000 euros

Premi al projecte global d’escola: 9 premis de 4.000 euros.

Novetat Premi d’estímul a mestres i professors: 4 premis de 4.000 euros.

Premi als alumnes: 50 premis de 900 euros.

Novetat Premi UOC d’innovació: 1 premi de 4.000 euros per a aquella proposta educativa en clau d'innovació entre tots els treballs presentats.

Termini de presentació
El termini de presentació s'acaba el dia 26 de gener de 2017.