Bases Premis Baldiri Reixac

XXXVIII Premis Baldiri Reixac 2015-2016

Els Premis Baldiri Reixac són convocats per la Fundació Carulla amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya.

Premis a les escoles

12 premis de 3.300 euros cadascun.

Serà premiada la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l’alumnat i el professorat, tant en l’activitat acadèmica com en la comunicació informal. Es valorarà igualment l’activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d’una societat democràtica. Es prendran en consideració les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

Per participar-hi cal omplir el qüestionari que es troba a la pàgina web de la Fundació Carulla i adjuntar-hi la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d’una zona rural s’han de presentar conjuntament.

Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.

Premis als alumnes

65 premis de 700 euros cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es dedicarà a materials adreçats a l’ensenyament-aprenentatge o a llibres en català, en qualsevol format, que es destinaran a l’escola.

Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.

El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 1.500 € cadascun

Seran atorgats a projectes de centre que hagin fomentat la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a fi de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius a assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per assolir-los.

Per optar als Premis, cal emplenar el formulari que trobareu a la pàgina web de la Fundació Carulla i adjuntar-hi el treball que es presenta.

Premis a mestres i professors

Dotats amb 12.000 euros en conjunt.

2 premis dotats amb 4.000 euros cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o experiència didàctica que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència i referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement. El jurat considerarà la possibilitat de contribuir a l’edició dels treballs guardonats. La Fundació Carulla tindrà una opció preferent a l’hora de publicar-los.

1 premi de 4.000 euros a una experiència docent en clau d'innovació, rellevant per la seva creativitat i capacitat d'anàlisi i adaptació al propi context, que ha permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI. El premi, convocat conjuntament la Universitat d’Oberta de Catalunya (UOC), és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.

En tots els casos, els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal emplenar el formulari que es troba a la pàgina web de la Fundació Carulla i adjuntar-hi el treball només encapçalat amb el títol. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

Aspectes generals

Per optar als premis cal emplenar els formularis d’inscripció que es troben al web www.fundaciocarulla.cat. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Les manualitats i el material que no tingueu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el títol i el número del treball:

Premis Baldiri Reixac
Fundació Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona
Tel. 93 200 53 47  Fax 93 200 56 33
info@fundaciocarulla.cat

La participació als premis implica el compromís d’exposar l’experiència en fòrums organitzats per la Fundació Carulla, com la Jornada Baldiri Reixac, per donar-ne difusió i afavorir l’intercanvi.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats a les pàgines web www.fundaciocarulla.cat i www.bonespractiquesbaldiri.cat.

El jurat és format per Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Rosa Maria Securún, Josep Gonzàlez-Agàpito, Àngels Pérez Tarragó, David Pujol, Anna Ramis, Anna Verdaguer i Josep Maria Farré.

Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny fins al 30 de setembre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció.

La Fundació Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya - Departament d'EnsenyamentLogo UOC Lletra

Comptador de candidatures
S'han registrat 257 candidatures.
Objectiu
Aquests premis estan destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana. L'àmbit d'actuació són els països de parla catalana.
Dotació

Els premis són dotats amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre-nadala que la Fundació envia cada any a persones interessades en la nostra cultura.

Dotació total: 100.100 euros

Premis a les escoles: 12 premis de 3.300 euros.

Premis als alumnes: 65 premis de 700 euros cadascun, i 2 premis de 1.500 euros a projectes que hagin fomentat la comunicació en català entre l'alumnat dins i fora de l'aula.

Premis a mestres i professors: dotats amb 12.000 euros en conjunt. 

Termini de presentació
El termini de presentació s'acaba el dia 29 de gener de 2016. El material enviat per correu postal que arribi després d'aquesta data, només serà admès si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 29 de gener.