Valors i actituds dels catalans davant de la immigració

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, el rebuig envers els immigrants ha crescut entre els catalans, amb un increment moderat del rebuig expressat contra els treballadors immigrants, persones d’altres races i jueus, i un increment particularment viu del rebuig contra musulmans i gitanos. D’altra banda, hi ha un increment d’aquells que supeditarien l’entrada d’immigrants a la disponibilitat de llocs de treball i allunyant-se de les polítiques més restrictives. Els mateixos enquestats que es mostren d’acord amb l’afirmació “Avui hi ha massa immigrants a Catalunya” també s’inclinen per modalitats de polítiques d’admissió flexibles, vinculades al cicle econòmic. D’aquests resultats es desprèn que les actituds dels catalans en aquest aspecte tendeixen a veure’s més influïdes per elements de tipus econòmic que no pas de tipus cultural. Cal remarcar que el refús s’ha estès sectors de població tradicionalment menys propensos a rebutjar la immigració, com les persones d’ideologia de centreesquerra i centredreta.