Valors de participació social dels catalans: associacionisme i voluntariat

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir de l’estudi dels resultats de l’Enquesta Europea dels Valors del 2009, comproven que l’associacionisme a Catalunya està en alça. De moment no sembla haver arribat al seu límit, i cada cop hi ha més catalans i catalanes que es fan membres d’alguna associació. D’altra banda, la majoria d’associacions han perdut la capacitat de mantenir el nombre de voluntaris entre la massa d’associats i associades. Les associacions amb una estructura per edats més envellida encara resisteixen, com ara les associacions d’assistència a la gent gran i a discapacitats; les associacions d’activitats artístiques, educatives i culturals, i, en menor mesura, els sindicats. En canvi, fins i tot augmenten el grau d’implicació voluntària les associacions de treball amb la joventut, els col•lectius de defensa dels drets de les dones, les associacions esportives i recreatives i, en menor mesura, els moviments per la pau. En aquest sentit, s’observa que l’associacionisme clientelar, en què els membres hi formen part perquè se’ls ofereix un determinat servei, és més netament postmodern i té més incidència a mesura que les generacions són més joves.