Treball i valors

El significat del treball avui a Catalunya
Àmbit: Societat

El valor del treball i la seva centralitat parteixen de la premissa que, durant molt de temps, el treball ha estat l’element definitori de l’estatus de les persones, dels seus drets i deures, motiu pel qual la feina esdevé un element central de l’articulació social. Les institucions socials es converteixen en escoles per a l’adquisició de valors, creences i expectatives, i orienten la preparació per a l’exercici professional. És per mitjà d’aquests processos de socialització que es va forjant la mateixa concepció del treball, la seva relació central amb altres aspectes de la vida com ara l’oci i la família, la iniciativa personal, la major o menor passivitat en la planificació de la carrera i el desenvolupament laboral i professional. Quin valor atribueix a la feina la societat catalana? Quina és la seva jerarquia respecte a altres valors com la família? Aquesta és una època en la qual predomina l’economia flexible, insegura i etèria, i on el valor del treball ha perdut la centralitat que va adquirir anys enrere per deixar pas a una cultura del consum que ocupa un espai cada vegada més rellevant en les nostres vides.