Qualitat humana

Com entendre la qualitat humana?
Àmbit: Identitat

Què entenem per qualitat humana? D’entrada és una actitud, una manera de viure, un punt de vista que ens caracteritza i ens acosta a allò que és just i bo. Podríem dir que la qualitat humana es manifesta a l’hora d’apostar explícitament per uns valors, per un tarannà, per una manera d’ésser i d’estar al món, que ens vincula als altres i a nosaltres mateixos, des de l’empatia i el respecte. Tanmateix, la qualitat humana no és un concepte o valor sòlid i estable, sinó que té un marc de referència, un sentit i una orientació que cal no perdre de vista. Actualment, es fa necessari parlar de qualitat humana en el nostre context actual i emmarcar-la en el creixent procés d’individualització, de la persona en relació a ella mateixa. Què és ser persona en la nostra societat? Quin model de persona estem construint? Parlar de qualitat humana no és només crear un debat sobre els valors i les actituds, sinó que també dóna la possibilitat de no deixar de qüestionar-nos aspectes de la nostra societat. Quins són els valors dominants –com a persona, com a família, com a escola, com a mass media, com a treball...– i quins són els valors que volem transmetre ara i en el futur?