Política i valors

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

La valoració dels partits polítics es mostra extraordinàriament baixa, amb molta diferència és la institució més mal valorada pels catalans, així com també es veu com l’eix dreta/esquerra resulta cada cop menys operatiu a l’hora d’entendre la realitat política catalana. Segons l’Enquesta Europea dels Valors de 2009, la majoria dels catalans s’ubiquen lleugerament a l’esquerra de l’espectre ideològic, el perfil de l’abstencionista de cara a participar a les eleccions és el d’un jove d’entre 18 i 24 anys que s’ubica al centreesquerra o a l’esquerra, i on hi trobarem evolucionats els dos “blocs nacionals” que es presenten a l’Enquesta (CiU, ERC i ICV, d’una banda, i el PSC, el PP i C’s, de l’altra). D’altra banda, cal remarcar que la preocupació per les dimensions demogràfiques de la immigració l’any 2010 ja no és una obsessió de grups d’ultradreta o altres minories marginals sinó majoritària i, des d’una perspectiva ideològica, del tot compartida.